Se stormflodssikringen blive til

I denne måned fylder Lynetteholms anlægslov et år, og arbejdet med Lynetteholms stendæmninger og stormflodssikring er her et år efter lovvedtagelsen i fuld gang. I en ny video kan du se, hvordan stormflodssikringen bliver til i vandet mellem Nordhavn og Refshaleøen.

Lørdag den 4. juni er det nemlig præcis ét år siden, at Lynetteholms anlægslov blev vedtaget. Det markerer vi med en ‘videopremiere’ fra anlægsarbejdet, som viser det spændende arbejde med at bygge Lynetteholms stendæmninger og stormflodskonstruktion i vandet. Du finder link til videoen under punkt A nedenfor.

Alle anlægsaktiviteter i juni

På nedenstående kort får du en fuld oversigt over, hvor Lynetteholms anlægsaktiviteter finder sted i juni, og under kortet kan du læse mere om, hvor langt de enkelte byggeprojekter er på både land og i vand. 

Lynetteholmskort NYHEDSBREV maj_V1

A: Stendæmning mod Øresund – De første sten 

Den første del af Lynetteholms stendæmninger (Fase 1) har været under opbygning siden januar i år, og arbejdet fortsætter planmæssigt her i juni. I videoen nedenfor fortæller projektansvarlig, Ulrik Andreasen, fra Aarsleff, hvor stor en dag det var, da de første sten til stendæmninger ankom i det tidlige forår. 

Klik på videoen og kig med. 

Vimeo-link

Arbejdet med at færdiggøre Lynetteholms Fase 1 bliver helt central i det videre arbejde med Lynetteholm, da Folketinget i denne uge har besluttet, at det bløde havbund, der skal graves op, for at kunne anlægge stendæmningerne til Lynetteholms næste fase (Fase 2) skal bygges ind i halvøens Fase 1. Du kan læse mere om Folketingets beslutning her:   

B: Jordmodtageanlæg Refshaleøen – hjulvask og vægt 

I juni fortsætter arbejdet med at bygge Lynetteholms jordmodtageanlæg på Refshaleøen. I maj er blandt andet anlæggets hjulvask støbt. Lastbiler, som afleverer jord til Lynetteholm, vil få spulet deres hjul og undervogn, så støv og snavs kan minimeres på de omkringliggende veje. Et særligt kar sikrer, at vandet opsamles og genbruges, så man ikke skal bruge nyt vand, hver gang en lastbil får vasket hjul. I juni begynder støbearbejdet af den vægt, som lastbilerne skal køre op på for at få vejet den mængde jord, som de ankommer med. 

C: Dæmning/adgangsvej ved Margretheholms Havn – flydespærrer udlagt 

Dæmningen til Lynetteholms jordtransportvej, som krydser indsejlingen til Margretheholms Havn, er fortsat under opbygning. Dæmningsstykket fra Kraftværkshalvøen og frem til klapbroen er anlagt, og dæmningen og skal nu forhøjes yderligere. Dæmningsstykket fra Refshaleøen og frem til klapbroen vil blive færdigetableret i løbet af juni, og skal derefter også forhøjes yderligere. Når dæmningen er færdigetableret, skal jordtransportvejen etableres oven på dæmningen. 

Skum fanget af flydespærre

Arbejdet har i perioder medført større mængder skum i og omkring Margretheholms Havn. I samarbejde med entreprenør Munck & Havne og Anlæg har By & Havn udlagt flydespærrer rundt om anlægsarbejdet, som nu ser ud til at kunne fange det skum, som dannes, når sand udlægges i vandet. 

D: Dæmning/adgangsvej over Prøvestenskanalen – spunsning ved dæmning forsinket 

Dæmningen til Lynetteholms jordtransportvej, som krydser Prøvestenskanalen, er også fortsat under opbygning. Entreprenør Munck Havne & Anlæg er p.t. i gang med at sætte spuns ved dæmningens gennemsejlingskanal. 

spunsarbejde_provestenskanalen

Den 17. maj varslede vi, at spuns-arbejdet var færdigt omkring uge 22, men ifølge entreprenør Munck & Havne & Anlæg er arbejdet stødt på nogle tekniske vanskeligheder. Den endelige tidsplan for færdiggørelsen af arbejdet vil blive meldt ud, så snart den kendes. Der vil fortsat være mulighed for at sejle ind og ud af dæmningen, men kontakt gerne Munck pr. telefon, hvis du ønsker gennemsejling i Muncks arbejdstid. Læs mere om det i tidligere nyhed udsendt den 17. maj

E: Kaj ved Refshaleøens B&W tørdok – spunsning ved tørdok 

Ud for Refshaleøens tørdok er der ved at blive anlagt en helt ny kaj. Kajen bliver 100 meter lang, og den skal blandt andet benyttes, når der skal sejles overskudsjord fra Nordhavn til Lynetteholms jordmodtageanlæg på Refshaleøen. I maj begyndte arbejdet med at fylde sand i vandet til kajens fundament. Sandfyldningen fortsætter i juni. 

sandopfyldning

På billedet ses, hvordan arbejdet med at fylde sand bag kajen skrider godt fremad. 

F: Adgangsvej ved Refshaleøens B&W tørdok- spunsning østlige side 

Ud for Refshaleøens tørdok skal der også etableres en såkaldt fangedæmning langs den eksisterende Refshalevej. Fangedæmningen gør det muligt, at Refshalevej og Lynetteholms nye jordtransportvej kan løbe parallelt forbi tørdokken. 

Fangedæmning og spunsmaskine

I maj blev der sat spunsvægge ved fangedæmningens vestlige side, der vender ind mod Refshalevej. I juni går arbejdet med at sætte spunsvægge i den østlige side ud mod vandet i gang, og ventes afsluttet i slutningen af juni. Arbejdet udføres som udgangspunkt med en vibrator, hvor spunsvæggene vibreres ned i jorden i stedet for at blive hamret ned i havbunden, hvilket reducerer støjen betydeligt. 

Adgangsvej på Prøvestenen og Kraftværkshalvøen 

Lynetteholms jordtransportvej bliver cirka 3,6 km og strækker sig fra Prøvestensbroen ved nordøstamager til Lynetteholms jordmodtageanlæg på Refshaleøen. Arbejdet med at anlægge vejstykkerne på Prøvestenen og Kraftværkshalvøen er i gang og fortsætter i juni. Strækningen mellem Vindmøllevej og Kraftværksvej ventes dog først at påbegyndes til september. 

Prøvestenen_adgangsvej

På billedet ses arbejdet med adgangsvejen på Prøvestenen.

Se mere her: https://byoghavn.dk/se-stormflodssikringen-blive-til-lynetteholms-anlaegsaktiviteter-i-juni/

Kilde, foto & video: By & Havn.