Sejlerskolen

Lær at sejle i Sejlklubben Sundets Sejlerskole
Sundets sejleruddannelse varer 4 semestre af hver ca. ½ år. I sommerhalvåret undervises der i praktisk sejlads og om vinteren i diverse teori, der understøtter den praktiske kunnen. At sejle er i høj grad et håndværk der skal læres i praksis og hvor også lederevner, samarbejde, teoretisk kunnen og erfaring indgår som vigtige elementer.
Efter de to år og gennemførelse af kurserne er man godt rustet til at være fører på en sejlbåd og klar til at erhverve sig Søfartsstyrelsens duelighedsbevis og klubbens førerbevis, der giver mulighed for at låne klubbens både mod et gebyr.

Vil du dygtiggøre dig yderligere herefter er der forskellige muligheder. Fx kan du deltage i et vinterkursus der fører frem til eksamen i Søfartsstyrelsens Yachtskipper 3. Om sommeren kan du deltage i klubbens Kapsejladsskole eller “Tur & Trim kursus”.

Herunder er vores anbefalede vej gennem uddannelsen listet op. Hvis du klikker på de enkelte kurser bliver der linket videre til en mere uddybende beskrivelse af kurset.

1. semester:
marts – aprilIntro-, Knob og stik-kursus
Klargøring og vedligeholdelse af både
maj – oktober1. års sejlads, fortrinsvis i Spækhugger og J80
august – septemberPraktisk brug af påhængsmotor
2. semester:
november – aprilKursus i navigation og grundlæggende sømandskab
Klargøring og vedligeholdelse af både
3. semester:
maj – oktober2. års sejlads, fortrinsvis i gaffelriggede spidsgattere
4. semester:
november – aprilKursus i udvidet sømandskab og teoretisk brand- & motorkursus
Klargøring og vedligeholdelse af både

For at få godkendt uddannelsen skal man deltage i mindst én natsejlads pr år og have deltaget i en af tursejladserne.

Deltagelse på sejlerskolens uddannelse er betinget af medlemskab af Sejlklubben Sundet.
Man kan deltage i vinterkurserne, hvis man er medlem af en klub under Dansk Sejlunion.

Hvad koster det?

Indskud700 kr.engangsbeløb ved indmeldelse
Voksenkontingent1450 kr.betales årligt, første gang ved indmeldelse
Intro, knob og stik200 kr. 
Sommersejlads 1. år1200 kr. 
Vinter kapsejlads1200 kr. 
Navigationskursus500 kr.bøger, søkort mm. ca. 900-1000kr.
Sommersejlads 2. år1200 kr. 
Udvidet Sømandskab300 kr.materialer mm. anslået 200 kr.
Klargøring af både0 kr. 

Kursusgebyrer betales ved kursernes start.

Dertil kommer evt. udgifter til beklædning, som er et individuelt valg. Du kan måske finde noget i din egen garderobe, købe genbrug eller investere i nyt, som kan løbe op i mange tusinde kroner.
Vi anbefaler at vente med at investere i nyt indtil du er sikker på at sejlads er noget for dig.

Ture, Arrangementer og socialt liv.

Som medlem af Sejlerskolen og Sejlklubben Sundet forventes du i større eller mindre grad at indgå i de sociale aktiviteter. Her kan du få oplevelser, glæder, udfordringer og venner for livet og du er med til at præge klubbens liv og fremtid. Når du måske bliver bådejer er der lagt en god bund for udveksling af tips og erfaringer og praktisk hjælp bådejerne imellem.

Fester.
Sejlerskolen afholder to årlige fester:
”Frokost på kajen” afholdes første lørdag i oktober, samme dag som 1.årselever går til Knob og stik-prøve og 2.årseleverne går til deres afsluttende praktiske prøve.
”Nytårsfrokost” afholdes en af de første lørdage i januar.
Begge arrangementer starter midt på dagen og slutter, når sidste deltager lukker og slukker.
Sejlklubben afholder to ”stander”-fester: Stander op om foråret, sidste lørdag i april og Stander ned, sidste lørdag i oktober. Begge fester er med middag og dans til levende musik. Her uddeles nyerhvervede sejlerbeviser og medlemmer hædres for diverse bedrifter.

Turene/sejladserne.
At deltage i en tursejlads er noget ganske andet end at øve sig om aftenen på sit sejlerhold.
Det er på tur at man får rutine i de praktiske færdigheder og dybere forståelse for de glæder og udfordringer som sejlerlivet giver. Samtidig er det her du lærer dine sejlerkammerater bedre at kende og måske opdager du også noget om dig selv, som du ikke vidste før.
Sommertogtet skal nævnes særskilt her. Sommertogtet varer fire uger i juli måned. Det giver mulighed for at sejle ud af vores vante farvand i Øresund og se andre steder i Danmark og Sverige. Af destinationer kan nævnes Den Svenske Skærgård, Limfjorden, Samsø og Det Sydfynske Øhav.
Man deltager minimum i en uge, lørdag til lørdag, hvor man sejler, bor og hygger sig sammen med et hold tæt sammen på en båd. Det er trangt, lærerigt, sjovt og for mange vanedannende.
Læs mere om sommertogtet og de enkelte sejladser HER

Der er lukket for tilmelding til sæsonen 2021

Læs mere om sejlerskolen HER

Skoleudvalget marts 2021