Bådudlån

Regler og gebyr for udlån af klubbens både 

RETTIGHEDER 

Bådene kan lånes af aktive medlemmer af Sejlklubben Sundet, som har erhvervet klubbens certifikat som bådfører (også kaldet førerbevis). 

Bådførere med “førerbevis til glasfiberbåde” kan ikke låne gaffelriggerne. 

Kun én båd kan lånes pr. bådfører. 

Påhængsmotorer, GPS, VHF og andet udstyr kan ligeledes lånes. 

PLIGTER 

Låner du en båd, er du til enhver tid ansvarlig for: 

• at beløbet for bådudlånet (vedligeholdelsesgebyret) bliver betalt. – Betaling kan kun ske via indbetalingskort udsendt af skoleudvalget. 

• at sejladsen indføres i sejladsprotokollen før og efter sejladsen. 

• at båden føres på forsvarlig måde og i henhold til søvejsreglerne. Det er forbudt at sejle alene. 

• at hvis længere stræk skal sejles, eller der er risiko for at båden er let i så lang tid at låneren ikke kan holde kommandoen, skal to bådførere være ombord. 

• at båden bliver spulet og rengjort overalt efter sejladsen. 

• at båden efter endt sejlads er fortøjet og påsat fendere. Alt fast udstyr skal være i båden og medbragt udstyr fra klubben skal lægges på plads. 

• at bådens batteri bliver opladet, hvis nødvendigt. 

• at alle mangler og skader straks indføres i den havariprotokol, der hører til den enkelte båd, og besked skal sendes til skoleudvalg@sundet.dk 

• at skader på motor indføres i motorprotokollen og meddeles skoleudvalget.. 

• at skader på andet udstyr, så som VHF og GPS meddeles skoleudvalget. 

• at forsikringsskader og påsejling af andre både straks meddeles til flådelederen/skoleudvalget. 

FORSIKRINGSSKADE 

Sker der en skade, hæfter du, overfor klubben for den selvrisiko, der er på båden. For tiden kr. 1.000,-. 

RESERVATION OG UDLÅNSPERIODER 

Bådene reserveres ved at følge linket nederst på siden. Bemærk følgende undtagelser og præciseringer: 

Skole og rutinesejlads. Bådene kan ikke lånes, når de sejler skolesejlads og rutinesejlads (aftenture mandag – fredag). Se listen over sejlhold, da der kan være dage visse både er ledige. 

Dag- og weekendture: Bådene kan ikke lånes, når de bruges til tursejlads af sejlerskolen.

Sommerferieuger (og -dage). I sejlerskolens sommerferie (normalt fire uger i juli) kan bådene KUN lånes ugevis (lørdag til lørdag). Før første tirsdag i maj skal ønsker om bådlån sendes til skoleudvalg@sundet.dk. Hvis der er flere ønsker end vi kan efterkomme, vil skoleudvalget trække lod. Herefter er der fri ugereservation indtil 15. juni. Efter den dag kan de resterende både lånes til dag, aften og weekendture. 

FRISTER FOR AFMELDING AF RESERVATIONER 

I sommerferien: Du kan kun afmelde en reservation af en båd ved at henvende dig til skoleudvalget. Men hvis annulleringen kommer senere end sidste tirsdag i juni, hæfter du for vedligeholdelsesafgiften, såfremt båden ikke kan udlånes til anden side. 

Andre tidspunkter: Du kan kun afmelde reservationen senest tirsdagen en halv uge før sejladsen. 

ADGANG TIL BÅDE M.M. 

Du skal bruge en nøglebrik, som udleveres af pladsudvalget, for at komme ind i rummet med sejladsprotokollen og udstyr. 

Opladning af bådens batteri sker via standerne på broerne. Her benyttes et havnekort, som trækkes i en af havnens automater.

ADGANG TIL PÅHÆNGSMOTOR, VHF, GPS og andet udstyr får du ved at kontakte skoleudvalget i god tid (bemærk at skoleudvalget er lukket i juli). 

OVERDRAGELSESTIDSPUNKT OG STED 

Hvis båden på grund af ugunstige vejrforhold eller af tvingende omstændigheder ikke kommer hjem til Svanemøllehavnen til aftalt tid og må efterlades i fremmed havn, skal låneren omgående give skoleudvalget meddelelse om årsagen til forsinkelsen. Hurtigst muligt herefter skal låneren sørge for, at båden bringes tilbage til Svanemøllehavnen. 

Hvis en låner kommer for sent hjem og derved forhindrer en anden låner i at komme af sted til aftalt tid, skal han/hun betale for den påbegyndte sejlads. 

Specielt i sommerferien kan tidligere og ny låner på forhånd aftale andre overdragelsessteder. 

Både tidligere og ny låner skal være imødekommende hvis forsinkelsen skyldes vejrliget, f.eks. ved at en overdragelse sker i en anden havn end Svanemøllehavnen (eller den aftalte). Også ved at tidligere låner betaler den ny låners transportudgifter samt at de to lånere deler vedligeholdelsesgebyret relativt. 

GEBYRER FOR LÅN AF KLUBBENS BÅDE

Bådudlånet varetages af skoleudvalget.

J80 / SpækhuggerGaffelrigger
Aftenture (kl. 18.00 – 05.00)80 kr60 kr
Hverdage (kl. 06.00 – 16.00)150 kr75 kr
Lørdage og søndage (kl. 06.00 – 05.00)250 kr125 kr
Week-end  (lørdag 06.00 – mandag 05.00)500 kr250 kr
Ferieture (pr. uge)1500 kr750 kr
udlån af motor pr. døgn50 kr

HUSK: Betaling kan KUN ske med indbetalingskort som udsendes via mail af skoleudvalget!

Booking af båd HER

Skoleudvalget, marts 2017