2. års sejlads

Praktisk skolesejlads
Det gennemgående tema omkring det at lære at sejle er sikkerhed. Man skal kunne søfartsreglerne (havets færdselsregler) og det er afgørende ved eventuelle uheld eller uforudsete hændelser at man kan bevare roen og overskue hvad, der skal gøres. Dette gælder både hvis besætningen selv kan klare situationen og hvis det er nødvendigt at få hjælp fra andre.
Skolesejladsen er opdelt i 1. og 2. års sejlads.
1.år sejles der fortrinsvis i glasfiberbåde. Dette er lette både, som er relativt nemme at manøvrere og hvor de forskellige anordninger til at sætte og styre de to sejl er nemt overskuelige. Dette gør at førstegangssejlere hurtigt kan opnå overblik over båden. Dermed kan indlæringen af færdighederne omkring at styre båden med ror og sejl startes fra dag et. Den grundlæggende viden om vindens og vandets påvirkning af båden og forskellige manøvrer kommer derefter. På sejlerskolen sejles der udelukkende for sejl. Kun hvis vejrudsigten melder om vindstille eller på længere ture medtages påhængsmotorer. Der bliver derfor brugt megen tid på at planlægge og indøve ud- og indsejling af havn kun for sejl. Når man mestrer dette er man langt mod målet om at blive en god og sikker sejler. Efter 1. år vurderer to lærere om man har de færdigheder, som er nødvendige for at kunne starte på andet år.
2.år sejles der fortrinsvis i gaffelriggede spidsgattere. Dette er træbåde af en ældre type med færre hjælpemidler end glasfiberbådene. I let vind kan bådene bære fem sejl, hvilket kræver et langt større overblik end bådene på første år. Bådene er tunge og kræver stor kunnen omkring planlægning, samarbejde og bådhåndtering.  Når dette mestres er man rustet til alle moderne og også større lystbåde, som man vil komme til at sejle efter uddannelsen. På andet år finpudses bådhåndteringen og der bruges megen tid på at indøve de forskellige manøvrer, ikke mindst redning af ”mandoverbord”. I begyndelsen af september vurderer to lærere om man kan indstilles til den afsluttende praktiske prøve.
Den praktiske sejlads starter omkring 1. maj og slutter omkring 1. oktober. Lukket i juli måned, hvor man har mulighed for at deltage i sommertogtet. Man er tilknyttet et fast hold og en fast lærer, som man sejler med én gang om ugen. Der sejles i øjeblikket de fire første hverdagsaftner, kl. 17.30 til ca. 22.00. Selv om man er på et fast hold, ser vi meget gerne, at man sejler meget mere. Det kan man gøre ved at deltage i sejlerskolens ture, men også ved at sejle med på andre hold, når der er afbud. Dette koster ikke ekstra.
Natsejlads og ture. Både på 1.år og 2.år er det obligatorisk at deltage i mindst én natsejlads og én tur. Dette er for at give et reelt indblik i hvordan det er at sejle i mørke og over længere tid. Dette kan aftensejladserne ikke opfylde alene.
Der er lukket for yderligere tilmeldinger i 2021.

Skoleudvalget marts 2021