Grundlæggende sømandsskab & navigation

Kurserne ligger i 2. og 3. semester og henvender sig primært til 1.års elever. 2.års elever, som ikke har gennemgået dette kursus kan naturligvis også tilmelde sig. I den udstrækning, der måtte være plads, kan klubbens øvrige medlemmer optages. (Der kan maksimalt optages 20 elever på hvert hold.)
For elever, som ikke er vant til at studere, anbefaler vi “Kursus 3”, hvor tempoet er lidt mere afslappet. For studievante elever anbefaler vi “Kursus 1” og “Kursus 2”. Begge typer kurser dækker det samme pensum og de afsluttes med en eksamen, der skal bestås for at erhverve dueligheds- og førerbevis. Eksamen afholdes i klubregi.
Kurserne gennemgår følgende hovedemner:
– Søvejsregler
– Sejladsplanlægning
– Navigation
– Søsikkerhed
– Beskyttelse af havmiljøet
Undervisningen foregår på hverdagsaftener.  Du finder en detaljeret beskrivelse af kursus samt en liste over bøger og materialer, der skal anskaffes HER.

Om kurset
Du lærer på kurset hvordan du navigerer på havet og du får viden på en række emner indenfor sømandskab. Det er søfartsregler, sejladsplanlægning, ansvar som skipper, hensyntagen til havmiljøet og søsikkerhed. Kurset dækker emner, som du skal kunne for at få duelighedsbevis. Deltagelse koster 500 kr (opkræves af sejlerskolen) plus udgifter til undervisningsmaterialer.

Der kan tilmeldes til følgende kurser:

“Kursus 1” på mandage, 28. september til 30. oktober kl 18:30 -21.00. Skriftlig eksamen mandag 7. december og mundtlig eksamen lørdag 12. december. Underviser Annemette Jonasen.

“Kursus 2” på tirsdage 20. oktober til 22. december kl 18:30-21.00. Skriftlig eksamen tirsdag 5. januar og mundtlig eksamen 12. januar. Underviser Jonas Larsen.

“Kursus 3” på mandage 4. januar til 15. marts kl 18:30-21.00. Skriftlig eksamen mandag 22. marts og mundtlig eksamen 27. marts. Underviser Ole Michael Brandt.

Prøven skal bestås før du kan få duelighedsbevis og førerbevis.

Tilmelding
Jeg tilmelder mig hermed kursus i Navigation og grundlæggende sømandskab 2020/21.