Intro- knob og stikkursus

Knob og stik kursus
På en sejlbåd styres stort set alt ved hjælp af tovværk og liner. For at sejle sikkert og effektivt er det derfor vigtigt at kunne håndtere, fastgøre, sammenbinde og ikke mindst at opgøre disse. Undervisning og øvelse af dette er en meget vigtig del af kursusforløbet og I kan vælge at tage kurset den 12. eller den 13.09.
Eksamen: Efter sejlsæsonen afholdes der prøve i knob og stik den første lørdag i oktober, samtidig med at 2.års-eleverne går til deres afsluttende praktiske prøver. Bestået prøve er en forudsætning for at kunne afslutte uddannelsen med bevis.
”Frokost på kajen”: På prøvedagen er det obligatorisk at 1.årseleverne tager en tørn med at opvarte censorer, lærere og 2. års eleverne med morgenmad, kaffe og andre fornødenheder. Ligeledes pynter 1.års-eleverne op til fest i vores telt og forbereder grillmad med tilbehør. Oprydningen hjælper vi hinanden med. Måske slutter festen først henad natten en gang.

– er indgangsdelen til sejlerskolens uddannelse til duelighedsbevis og førerbevis.

Kurset er relativt kort og intensivt og berører blandt andet følgende emner:

Introduktion til Sejlklubben Sundet og Sejlerskolens aktiviteter og faciliteter. Herunder også oplysninger om muligheder, rettigheder og pligter som medlem.

Introduktion til undervisningsforløbet.

Tovværkskunnen, knob og stik: På en sejlbåd styres stort set alt ved hjælp af tovværk og liner. For at sejle sikkert og effektivt er det derfor vigtigt at kunne håndtere, fastgøre, sammenbinde og ikke mindst at opgøre disse. Indlæring og øvelse af dette er en meget vigtig del af kursusforløbet. Når bådene er sat i vandet vil vi bruge nogle timer om bord på at gennemgå tovværkets og diverse anordningers funktioner på en glasfiberbåd.

Sømandssprog: For at kunne håndtere bådene sikkert og effektivt på vandet er det afgørende at skipper og besætning kan tale og forstå samme ”sprog”. Indlæringen af benævnelser for de forskellige dele på båden indgår løbende under kurset og fortsætter gennem hele uddannelsen.

Sejlteori: Grundlæggende viden om de kræfter, der får en sejlbåd til at sejle udelukkende ved hjælp af vindens og vandets påvirkning af sejl og skrog; selv i modvind.

Bådklargøring og vedligeholdelse: Af sikkerhedsmæssige årsager er det vigtigt at man som skipper har en grundviden om hvordan båden fungerer og vedligeholdes samt at man, om nødvendigt, kan udføre småreparationer. Når båden går i stykker ude på vandet, kan man jo ikke bare ringe efter en taxi eller gå hjem. Eleverne på introkurset vil derfor sammen med de respektive bådansvarlige (lærere og ”ældre” elever) skulle klargøre, søsætte, sætte mast på og færdiggøre tre af vores glasfiberbåde til sommersæsonens sejlads. Hver elev skal afsætte to weekenddage til dette. Én før søsætning og én efter. Tidspunkterne for de udendørs aktiviteter vil ligge i april måned og aftales hurtigst muligt efter at kurset er startet.

Kurserne har en hyggelig og rolig atmosfære hvor man kan stille spørgsmål, lære hinanden at kende og måske få et par løgnehistorier om lærernes erfaringer på vandet.

Eksamen: Efter sejlsæsonen afholdes der prøve i knob og stik den første lørdag i oktober, samtidig med at 2.års-eleverne går til deres afsluttende praktiske prøver. Bestået prøve er en forudsætning for at kunne afslutte uddannelsen med bevis.

”Frokost på kajen”: På prøvedagen er det obligatorisk at 1.årseleverne tager en tørn med at opvarte censorer, lærere og 2. års eleverne med morgenmad, kaffe og andre fornødenheder. Ligeledes pynter 1.års-eleverne op til fest i vores telt og forbereder grillmad med tilbehør. Oprydningen hjælper vi hinanden med. Måske slutter festen først henad natten en gang.

Kursusstart:

Der undervises hver onsdag aften fra onsdag den 27. februar, 6-7 gange.Der kører to parallelle kurser kl. 18.00 og kl. 20.00.

”Fællesskue”: Undervisningen indendørs afsluttes med en aften, hvor alle 1.års-elever og deres lærere mødes. Man mødes med sit sejlerhold og aftaler mødetid, forplejning mm. Der er mødepligt til Fællesskuet.

Skoleudvalget februar 2019