Kapsejladsskolen

Undervisningen er for de elever, som ønsker at forbedre deres sejlerevner specielt med henblik på at deltage i kapsejladser.

Kapskolen drives i fællesskab af klubberne i Svanemøllekredsen og der sejles i Spækhuggere/J80’ere.

Kap1
Indhold:
Der undervises af erfarne kapsejlere og der trænes der i det mere basale og grundlæggende i kapsejlads. Herunder trim af rig og sejl samt kapsejladsregler.
Der sejles kun om mandagen og der er 3 pladser i hver af de 2 spækhuggere.

Adgangskrav:
Du skal være klubmedlem og have gennemført og bestået førerprøven eller kunne dokumentere tilsvarende sejlerfaring.

Prisen er 1200 kr for en sejlsæson.

Onsdags-Match

Dette er et tilbud til dig, der er klar til at deltage i fuldblods kapsejlads i Svanemøllekredsens Onsdagsmatch og der sejles kun om onsdagen.

Der bliver ikke undervist i kapsejlads, så her er man på egen hånd.

Indhold:
Der sejles i skolens 5 glasfiberbåde med fortrinsvis “faste besætninger” som koordineres af skoleudvalget.

Hvis du ikke får tildelt en fast plads, er der mulighed for at komme på gastelisten. Skipperne kontakter folk på gastelisten og tilbyder enten en fast plads eller en plads som gast, når der er afbud. Her er desværre også et begrænset antal pladser til rådighed.

Adgangskrav:
Du skal være klubmedlem og bestået førerprøven eller kunne dokumentere tilsvarende sejlerfaring.

Prisen er 1200 kr. for en sejlsæson.

Lukket for tilmelding.