Klargøring og vedligeholdelse af både

Sundets sejlerskole er drevet som en forening og det er derfor afgørende, at alle medlemmer af sejlerskolen løfter i flok og er fælles om arbejdet med at vedligeholde vores skolebåde.

Det er samtidig en del af sejleruddannelsen i Sundet, at man har deltaget i klargøringen samt vedligeholdelsen af bådene. Hver elev skal som udgangspunkt deltage i klargøringen mindst to dage i foråret, hvor bådene skal gøres klar til at komme i vandet – samt to dage i efteråret efter endt sejlads, hvor bådene igen tages op på land.

Klargøringen vil som oftest ligge i weekenden, men også enkelte aftener kan tages i brug.

Rent praktisk foregår det sådan, at der udsendes et skema til eleverne med en oversigt over de datoer, hvor der arbejdes på bådene – og da kan de enkelte elever skrive sig på de datoer, hvor det kan passe dem at hjælpe.