Kursus i tovværk – lær at splejse og takle

Formål

Formålet med dette kursus er to-delt ved dels at lære dig at splejse samt takle tre-slået tovværk dels at lave nye fald til klubbens to gaffelriggede både; Sundet og Nordvest.

På dette kursus får du øvelse i at lave rigtig smukke splejsninger og taklinger. Efter kurset vil du være i stand til at takle og splejse, tovværk og liner på din egen båd. Du vil desuden få glæden af at mestre et ædelt og gammelt sømands håndværk og ikke mindst medvirke til at dit tovværk fremstår smukt og solidt.

Målgruppe

Kurset er åbent for alle medlemmer af Sejlklubben Sundet, herunder for skolens elever på såvel 1. og 2. år.

Praktik

Her kan du se hvordan kurset afvikles:

  • Dage: Torsdage
  • Tidsrum: 18:30 til ca. 20:30
  • Start dato: 17. januar 2019
  • Slut dato: 28. februar 2019

Sted

Kurset finder sted i Undervisningslokalet i klubhuset.

Lærer

Kursuslærerne er Mette Olsen og Henrik Møller, der begge har undervist på på sejlerskolen i mange år, herunder i tovværk.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig på sejlerskolens hjemmeside under arrangementer. Frist senest søndag den 6. januar.

Antal

På kurset er der maksimalt plads til 20 deltagere.

Begreber

Splejsning – Det er en sammenføjning af tovender ved indfletning af tampen (tovenden) i tovet selv eller i et andet tov.

Takling – Det har ikke noget at gøre med at angribe en modstander (det er en tackling). At takle vil derimod sige at hindre en tovende i at løbe op.