Indmeldelse

Sejlerskolen 2022 er fuldt booket, inklusiv fuld venteliste ved frafald.

Tilmelding til ventelisten for 2023 er åben nedenfor.

700 kr. i tilmeldingsgebyr.