Introduktion

Sundets sejlerskole tilbyder en 2-årig uddannelse. I sommerhalvåret undervises der i praktisk sejlads og om vinteren i diverse teori, der understøtter den praktiske kunnen.

At sejle er i høj grad et håndværk der skal læres i praksis, hvor både lederevner, samarbejde, teoretisk kunnen og erfaring indgår som vigtige elementer.

Efter de to års deltagelse i skolesejlads og gennemførsel af kurserne er man godt rustet til at føre en sejlbåd og klar til at erhverve sig Søfartsstyrelsens duelighedsbevis og Dansk Sejlunions Diplomer “begynder”, “gast” og “rorsmand”. Sidstnævnte giver mulighed for at låne klubbens både mod et gebyr.

Om sommeren kan du deltage i klubbens Kapsejladsskole eller “Tur & Trim kursus”.

På sejlerskolens forside finder du et overblik over de forskellige dele af indeværende år for 1.års og 2.års elever med links til detaljer om de konkrete elementer. Du kan ligeledes bruge drop-down menuen til at navigere til detaljer om de forskellige delelementer.