Priser

Indskrivning på Sejlerskolen kræver medlemsskab af Sejlklubben Sundet. Prisen for de enkelte kurser på sejlerskolen fremgår nedenfor og skal betales før det pågældende kursus starter.

Afhængig af hvordan du lærer bedst, vil der være udgifter til bøger, apps og søkort.

Dertil kommer udgifter til beklædning, som er et individuelt valg. Du kan måske finde noget i din egen garderobe, købe genbrug eller investere i nyt, som kan løbe op i mange tusinde kroner.
Vi anbefaler at vente med at investere i nyt indtil du er sikker på at sejlads er noget for dig.

I forbindelse med diverse ture vil der være egenbetaling til at dække eksempelvis overnatning (havnepenge) eller kapsejlads (tilmeldingsgebyr) samt forplejning undervejs.

Sommertogter er en billig uges ferie med et indskud på 1.000,- der går til havnepenge og udstyr, men ligeledes delvis dækker forplejning.

Voksenkontingent Sejlklubben Sundet1.550,- årligt
Indmeldingsgebyr700,-
Knob og Stik200,-
Intro til praktisk sejlads300,-
Praktisk sejlads1.200,- årligt
Navigationskursus500,- (inkl. bøger, søkort mm. ca. 1.000,-)

Gebyr for lån af klubbens både kan findes her.