Gaffelriggerdag

Gaffelriggerdag 

Gaffelriggerdagen afholdes i 2020 den 13. september, hvor 1. og 2 års elever fra Svanemøllekredsens sejlerskoler sejler kapsejlads mod hinanden. Der sejles både i Gaffelriggerne og Spækhuggerne og der er løb for begge bådtyper.

Hver klub møder med et antal besætninger. Hver besætning består af 2 rorgængere, et antal gaster og en fører. Der sejles 3 løb. To indledende og en finale. ​

Program

08:00 Tilrigning
08:30 Briefing om dagens sejladser (Skippermøde)
09:00 Udsejling og træning

10:00
Første start, rorgænger 1 ved roret.  Herefter anden start, rorgænger 2 ved roret (bådene bliver på vandet)

12:30 Frokost og lodtrækning om båd til finale sejlads

Medbring madpakke eller køb mad og spis i restauranten, øl og vand kan købes i restauranten

13:30 Udsejling
14:00 Finale
16:00 Pokal og præmieoverrækkelse ved KAS’s klubhus

Reglerne: En besætning består af 2 rorgængere, et antal gaster og en fører. Indledende sejladser afvikles med rorgængere i egne både, finalerne afvikles i både efter lodtrækning mellem de bedst placerede rorgængere fra de indledende starter. Vinderens klub modtager vandrepokalen. Der afholdes løb for både Gaffelriggere og spækhugger.

Tilmelding: Hver klub tilmelder et antal både/besætninger.