Bådudlån

Regler og gebyr for udlån af klubbens både

RETTIGHEDER

Bådene kan lånes af aktive medlemmer af Sejlklubben Sundet, som har erhvervet klubbens certifikat som bådfører (også kaldet førerbevis). Det er også muligt for aktive medlemmer uden førerbevis at låne bådene såfremt lignende sejlerfaring kan dokumenteres.

Kun én båd kan lånes pr. bådfører.

Påhængsmotorer, GPS, VHF og andet udstyr kan ligeledes lånes.

PLIGTER

Låner du en båd, er du til enhver tid ansvarlig for:

• at beløbet for bådudlånet (vedligeholdelsesgebyret) bliver betalt forud ifm. booking af båden til Sejlerskolens MobilePay konto 960061

• at sejladsen indføres i sejladsprotokollen før og efter sejladsen.

• at båden føres på forsvarlig måde og i henhold til søvejsreglerne. Det er forbudt at sejle alene.

• at hvis længere stræk skal sejles, eller der er risiko for at båden er let i så lang tid at låneren ikke kan holde kommandoen, skal to bådførere være ombord.

• at båden bliver spulet og rengjort overalt efter sejladsen.

• at båden efter endt sejlads er fortøjet og påsat fendere. Alt fast udstyr skal være i båden og medbragt udstyr fra klubben skal lægges på plads.

• at bådens batteri bliver opladet, hvis nødvendigt.

• at alle mangler og skader straks indføres i den havariprotokol, der hører til den enkelte båd, og besked skal sendes til skoleudvalg@sundet.dk og flådechef lars.nielsen@sundet.dk

• at skader på motor indføres i motorprotokollen og meddeles skoleudvalget.

• at skader på andet udstyr, så som VHF og GPS meddeles skoleudvalget.

• at forsikringsskader og påsejling af andre både straks meddeles til flådelederen/skoleudvalget.

FORSIKRINGSSKADE

Sker der en skade, hæfter du, overfor klubben med den selvrisiko, der er på båden. Pr. januar 2022 er det følgende:

  • Spækhugger kr. 1.000,-
  • J70 kr. 2.500,-
  • J80 kr. 2.500,-
  • Sun Fast 32i kr. 3.500,-

RESERVATION OG UDLÅNSPERIODER

Bådene reserveres ved at følge linket nederst på siden. Bemærk følgende undtagelser og præciseringer:

Skole og rutinesejlads: Bådene kan ikke lånes, når de sejler skolesejlads og rutinesejlads (aftenture mandag – torsdag). Se kalender I bookingsystemet, da der kan være dage visse både er ledige.

Dag- og weekendture: Bådene kan ikke lånes, når de bruges til tursejlads af sejlerskolen.

Sommerferieuger og –dage: I sejlerskolens sommerferie (normalt fire uger i juli) kan bådene KUN lånes ugevis (lørdag til lørdag). Før første torsdag i maj skal ønsker om bådlån sendes til skoleudvalg@sundet.dk. Hvis der er flere ønsker end vi kan efterkomme, vil skoleudvalget trække lod. Herefter er der fri ugereservation indtil 15. juni. Efter den dag kan de resterende både lånes til dag, aften og weekendture.

Du kan KUN foretage én booking af gangen. 

FRISTER FOR AFMELDING AF RESERVATIONER

I sommerferien: Du kan kun afmelde en reservation af en båd ved at henvende dig til skoleudvalget. Men hvis annulleringen kommer senere end sidste torsdag i juni, hæfter du for vedligeholdelsesafgiften, såfremt båden ikke kan udlånes til anden side.

Andre tidspunkter: Du kan kun afmelde reservationen senest tirsdagen en halv uge før sejladsen.

ADGANG TIL BÅDE M.M.

Du skal bruge en nøglebrik, som udleveres af skoleudvalget, for at komme ind i rummet med sejladsprotokollen og udstyr.

Opladning af bådens batteri sker via standerne på broerne. Her benyttes et havnekort, som trækkes i en af havnens automater.

ADGANG TIL PÅHÆNGSMOTOR, VHF, GPS og andet udstyr får du ved at kontakte skoleudvalget i god tid (bemærk at skoleudvalget er lukket i juli).

OVERDRAGELSESTIDSPUNKT OG STED

Hvis båden på grund af ugunstige vejrforhold eller af tvingende omstændigheder ikke kommer hjem til Svanemøllehavnen til aftalt tid og må efterlades i fremmed havn, skal låneren omgående give skoleudvalget meddelelse om årsagen til forsinkelsen. Hurtigst muligt herefter skal låneren sørge for, at båden bringes tilbage til Svanemøllehavnen.

Hvis en låner kommer for sent hjem og derved forhindrer en anden låner i at komme af sted til aftalt tid, skal han/hun betale for den påbegyndte sejlads.

Specielt i sommerferien kan tidligere og ny låner på forhånd aftale andre overdragelsessteder.

Både tidligere og nye lånere skal være imødekommende hvis forsinkelsen skyldes vejrliget, f.eks. ved at en overdragelse sker i en anden havn end Svanemøllehavnen (eller den aftalte). Også ved at tidligere låner betaler den ny låners transportudgifter samt at de to lånere deler vedligeholdelsesgebyret relativt.

SPECIELLE REGLER FOR J80 og Sun Fast 32i

Depositum: Der skal betales depositum for leje af vores J80’ere og Sun Fast 32i og pengene returneres kun såfremt båden returneres pæn og rengjort.

Fordeling af bookinger: Skoleudvalget forbeholder sig ret til at annullere og fordele bookinger så alle medlemmer har nogenlunde samme muligheder for at låne bådene. Hvis du vil være 100% sikker på din booking så kontakt skoleudvalg@sundet.dk for bekræftelse, specielt ift. weekend og uge bookinger.

GEBYRER FOR LÅN AF KLUBBENS BÅDE

Priserne er gældende til og med d. 1 maj 2023

Bådudlånet varetages af skoleudvalget.

 Spækhugger70J80Sun Fast 32i
Depositum0 kr7.500 kr1.000 kr2.000 kr
Aftenture (kl. 18.00 – 05.00)75 kr100 kr200 kr
Hverdage (kl. 06.00 – 16.00)100 kr500 kr200 kr300 kr
Lørdage og søndage (kl. 06.00 – 05.00)200 kr300 kr400 kr
Week-end  (lørdag 06.00 – mandag 05.00)300 kr500 kr500 kr700 kr
Ferieture (pr. uge)1000 kr2000 kr5000 kr
udlån af motor pr. døgn50 kr50 krInklusiv i bådleje

FORSIKRINGSSKADE

Sker der en skade som skal betales af vores forsikring, hæfter du, overfor klubben for den selvrisiko, der er på båden. Pr. januar 2022 er det følgende:

  • Spækhugger kr. 1.000,-
  • J80 kr. 2.500,-
  • Jeanneau SunFast 32i kr. 3.500,-
  • J70 ved træning med træner i RIB 2.500 kr
  • J70 ved selv træning eller stævner 7.500 kr
  • Gaffelrigger – spørge på kontoret

HUSK: Betaling skal ske til Sejlerskolens MobilePay konto 960061 samtidig med booking – bookinger der ikke er betalt forud slettes af skoleudvalget.

Booking af båd HER.

Samt husk at Udfylde denne formular.

Skoleudvalget, januar 2022