Intro til Praktisk Sejlads

Denne aften vil der være introduktion til Sejlerskolen inklusive rammer, teoretisk og praktisk indhold, både, faciliteter, lærere, kontor og administration. Derudover vil der være forventningsafstemning således at alle får den bedst mulige oplevelse på skolen.

De endelige lister over den praktiske sejlads vil ligeledes blive præsenteret og et bliver muligt at dele en vand eller øl med ens kommende besætning.

Der afholdes to aftener med samme indhold, hvorfor det kun er nødvendigt at deltage i en.