Klargøring

Forårsklargøringen starter i slutningen af februar. Bådene skrubbes og bundbehandles og nødvendige reparationer foretages. De rigges og gøres sejlklare for til slut at blive sejlet til deres plads i Svanemøllehavnen. Arbejdet ledes af bådcheferne.

Arbejdet foregår på lørdage og søndage samt i fornødent omfang på helligdage. Der mødes kl. 09.30 og sluttes kl. 16.00. Der er mødepligt, og alle elever skal møde mindst 2 hele dage. Kun i ganske særlige tilfælde kan der gives dispensation, og kun efter skriftlig anmodning til skoleudvalget. Udeblivelse fra klargøringsarbejdet vil medføre tab af plads på skolen. I særlige tilfælde vil det kunne afgøres med en bod, der fastsættes af skoleudvalget.

Vinterklargøring af bådene foretages ved sæsonens afslutning. Ligeledes her er der mødepligt på 2 hele dage. Bådene sejles over til ophalingspladsen, hvor de afmastes, vinterklargøres og dækkes til. Evt. større reparationer og vedligeholdelsesarbejde på bådene udføres hen over vinteren.

Tilmelding til ovenstående koordineres via mails med link til nemtilmeld.dk.