Knob og stik

Det meste på en sejl styres ved hjælp af tovværk/liner, ligesom liner til andre både, til land og til anden brug ofte er nødvendige. Linerne justeres til ønsket position, fastsættes derefter med bestemte knob og stik alt afhængig af behovet. Det er derfor vigtigt at eleverne så tidligt så muligt for kendskab til brugen af tovværk og de mest almindelige knob og stik.

Sejlerskolen afholder derfor et kursus i knob og stik, hvor teorien gennemgås og færdigheder trænes således at eleven kan lave de mest almindelig knob og stik allerede i relation til klargøring af skolebådene.

Kurset er af 6 timers varighed og afholdes to gange i foråret så alle nye elever har mulighed for at deltage. Invitation foregår via meld link til nemtilmeld.dk og prisen er 200,- pr. kursist. Se kalenderen for tid og sted.

Der findes ikke et egentlig pensum, men du kan læse mere om knob og stik herunder, ligesom der undervises efter dette slideshow på dagen.

Viden og færdigheder evalueres til en knob og stik prøve en gang om året på førerprøvedagen der som regel ligger i starten af oktober.

Kort teoretisk gennemgang om knob og stik – Sejlklubben Sundet

Pensum Knob & Stik Sundets Sejlerskole

Slideshow anvendt på Knob & Stik kurset