Navigation

Kurserne ligger fra november til marts og henvender sig primært til 1.års elever. 2.års elever, som ikke har gennemgået dette kursus, kan ligeledes tilmelde sig. I den udstrækning, der måtte være plads, kan klubbens øvrige medlemmer optages.

Der afholdes tre kurser der alle dækker det samme pensum og afsluttes med en eksamen, der skal bestås for at erhverve dueligheds- og førerbevis. Eksamen afholdes i klubregi.

Kurserne gennemgår følgende hovedemner:
– Søvejsregler
– Sejladsplanlægning
– Navigation
– Søsikkerhed
– Beskyttelse af havmiljøet
Undervisningen foregår på hverdagsaftener. Du finder en detaljeret beskrivelse af kurset samt en liste over bøger og materialer, der skal anskaffes her.

Om kurset
Du lærer på kurset hvordan du navigerer på havet og du får viden på en række emner indenfor sømandskab. Det er søfartsregler, sejladsplanlægning, ansvar som skipper, hensyntagen til havmiljøet og søsikkerhed. Kurset dækker emner, som du skal kunne for at få duelighedsbevis. Deltagelse koster 600,- kr (opkræves af sejlerskolen) plus udgifter til undervisningsmaterialer.

Datoer for de tre kurser kan findes i findes også på Sejlerskolens kalender. I løbet af efteråret inviteres via mail og tilmeldingen foregår via nemtilmeld.dk.

Bestået eksamen er en forudsætning for at få duelighedsbevis og førerbevis.