Praktisk Sejlads

Selve skolesejladsen er opdelt i 1. års sejlads og 2. års sejlads. Skolesejladsen foregår i klubbens 5 skolebåde. På 1. år sejles i bådtypen J80, der er en glasfiberbåde, velegnet til såvel tur- som kapsejlads. På 2. år sejles i Jeanneau Sun Fast 32i som er en turbåd med indenbordsmotor. Besætningen består typisk af 5 elever og 1 lærer. Over de to år vil du derfor få kendskab til flere bådtyper og sejlads med og uden motor.

Der sejles mandage, tirsdage, onsdage og torsdage. Der sejles en gang om ugen – normalt fra kl. 17.30 til 22.00 inklusiv tilrigning og efterfølgende hygge i klubhuset, hvor aftenens sejlads evalueres over en vand eller en øl. Der sejles i maj, juni, august og september måned. Skolen holder sommerferie i hele juli måned. Dette giver ca. 18 sejladsaftener på en sæson, eller ca. 10 timer ved roret. 1. års elever indstilles ved sæsonens slutning af deres lærere til 2. års sejlads, ligesom 2. års elever indstilles af lærerne til prøve i praktisk sejlads. For at sikre den nødvendige rutine, bør eleverne møde til alle sejlaftner. Ved afbud anbefaler vi at sejle en anden dag på afbudspladser ligesom vi anbefaler også at sejle med andre lærere end sin egen. Er den fornødne rutine ikke opnået, kan du ikke indstilles til 2. års sejlads eller afsluttende prøve. Ægtefæller og par kan ikke sejle i samme båd, men gerne på samme dag.

Udover normal skolesejlads skal du – for at blive indstillet til prøve – kunne dokumentere, at du har sejlet mindst 1 natsejlads og 1 tursejlads, som er godkendt af skoleudvalget. Hvis man er forhindret i at sejle med en aften, skal der meldes afbud i så god tid så muligt, så pladsen kan gå til anden side og din besætning forblive fuldtallige! Ved fravær 3 gange uden afbud mister du pladsen på sejlerskolen.