Efter skolen

Efter afslutning af sejlerskolen kan du i de efterfølgende sæsoner deltage i skolens rutinesejlads, hvor du sammen med andre får tilknyttet en erfaren sejler og kan opøve mere rutine i klubbens både. Du kan også tilmelde dig kapsejladshold i en af klubbens J-80’ere.

Sejlerskolen har ligeledes brug for førere, som vil sejle med eleverne på klubbens og sejlerskolens ture inklusive sommertogter Dette er en god mulighed for at bevare kontakten til sejlermiljøet i klubben. Desuden kan du låne klubbens både. Bådene kan benyttes til såvel aften- som dagsejlads, weekendture og ferieture samt kapsejlads. Single-hand sejlads i klubbens både er dog ikke tilladt. Der betales for lånet efter gældende satser. Pengene går til vedligeholdelse, forsikringer m.m. Ved selvforskyldt skade er der en selvrisiko efter gældende satser.

Endvidere rekrutterer sejlerskolen sine lærere blandt tidligere elever, som har vist gode evner for sejlads og som er interesseret i klubben og i øvrigt har lyst og evner for at undervise.