Evaluering

For sikre din og besætningens udvikling, vil du løbende få tilbagemelding på din indsats og din fremgang. Vores elever har ofte forskellig baggrund inden for sejlads og nogle lærer hurtigere end andre. Elevens konkrete sejlerniveau er derfor mindre vigtigt, så længe vi kan se at eleven gør en indsats og der foregår læring.

Den praktiske sejlads fungerer kun optimalt ved fuldt fremmøde af alle elever. Her er det vigtigt at den enkelte elev ligeledes er sit ansvar bevidst over for den øvrige besætning ved at møde velforberedt og til tiden.

Læreren vurderer løbende elevens indsats og udbytte. Rent formelt er der tre tidspunkter på året hvor læreren skal godkende at eleven kan forsætte. Den første ligger efter den 4. praktiske sejlads. Her vil det primært dreje sig om forventningsafstemning og korrigering en evt. manglende indsats der påvirker den øvrige besætnings læring og trivsel. Derudover skal læreren efter foråret beslutte om 1.års eleven opfylder kravene som ”begynder” og efter efteråret beslutte om 1.års eleven opfylder kravene som ”gast”. Først derefter kan eleven med fordel forsætte på næste trin i sejlerskolen.

”Knob & Stik”, ”Intro til Praktisk Sejlads” og ”Navigation” er obligatoriske kurser som eleven forventes at deltage i før næste element påbegyndes. Sidst på året ligger en Knob & Stik prøve samme dag som 2.års elever går til førerprøve. Navigationskurset udmunder i en skriftlig eksamen svarende til den teoretiske del af Søfartsstyrelsens duelighedsbeviset. Har du allerede et duelighedsbevis eller dokumenteret teori på lignende niveau kan du søge merit via skolekontoret.

Eleven indstilles til praktisk prøve efter 2.år, hvis eleven har bestået kurserne og læreren vurderer at eleven opfylder kravene til ”rorsmand”. Dermed er eleven klar til at erhverve sig Søfartsstyrelsens duelighedsbevis og klubbens førerbevis, der giver mulighed for at låne klubbens både mod et gebyr. Selve førerprøven varer et par timer og foregår ved at en 2.års elevbesætning stævner ud med en eksaminator og en censor i en skolebåd. Her har eleverne på skift roret og foretager en række manøvre for sejl og motor.

Se her for en mere detaljeret gennemgang af den praktiske prøve.