Introduktion

At sejle er i høj grad et håndværk der skal læres i praksis, hvor både lederevner, samarbejde, teoretisk kunnen og erfaring indgår som vigtige elementer.

Sundet Sejlerskole udbyder undervisning i sejlads i regi af Dansk Sejlunions Diplomsejlerskole og er certificeret under Dansk Sejlunion.

I sommerhalvåret undervises i praktisk sejlads og om vinteren i diverse teori, der understøtter den praktiske del af at sejle.

Efter 2 års deltagelse i skolesejlads og gennemførsel af kurserne er man godt rustet til at føre en sejlbåd og klar til at erhverve sig Søfartsstyrelsens duelighedsbevis og Dansk Sejlunions Diplomer “begynder”, “gast” og “rorsmand”. Sidstnævnte giver mulighed for at låne klubbens både mod et gebyr.

Ønsker du efter de to første år i sejlerskolen at forfine dine evner som sejler, har du mulighed for at deltage i diplomsejlerskolens 3. og 4. år.

Udover at lære at sejle er der også et stort socialt element i at være elev på Sejlklubben Sundets sejlerskole. Vi arrangerer aftenture, weekendture og sommertogt, hvor man kan få mulighed for at træne praktisk sejlads.

Yderlige information om indholdet i Diplomsejlerskolen finder du på Dansk Sejlunions hjemmeside