Priser

Indskrivning på Sejlerskolen kræver medlemsskab af Sejlklubben Sundet. Prisen for de enkelte kurser på sejlerskolen fremgår nedenfor og skal betales før det pågældende kursus starter.

Afhængig af hvordan du lærer bedst, vil der være udgifter til bøger, apps og søkort.

Dertil kommer udgifter til beklædning, som er et individuelt valg. Du kan måske finde noget i din egen garderobe, købe genbrug eller investere i nyt, som kan løbe op i mange tusinde kroner.
Vi anbefaler at vente med at investere i nyt indtil du er sikker på at sejlads er noget for dig.

I forbindelse med diverse ture vil der være egenbetaling til at dække eksempelvis overnatning (havnepenge) eller kapsejlads (tilmeldingsgebyr) samt forplejning undervejs.

Sommertogter er mulighed for at komme med på en uges sejlerferie. Prisen i 2024 forventes at blive ca. 2.000,- der går til bådudlån, havnepenge og udstyr. Forplejning dækkes af de enkelte besætninger ombord på bådene.

Voksenkontingent Sejlklubben Sundet1.700,- årligt
Indmeldingsgebyr Sejlklubben Sundet700,-
Tilmeldingsgebyr Sejlerskolen
(Dækker introaften / Knob & Stik / Duelighedsbogen mm.)
800,-
Praktisk sejlads1.440,- årligt
Navigationskursus600,- (inkl. bøger, søkort mm. ca. 1.000,-)

For øvrige priser i Sejlklubben Sundet henvises til klubbens takstblad.

Gebyr for lån af klubbens både kan findes her.