Socialt på havnen

Som medlem af Sejlerskolen og Sejlklubben Sundet forventes du på den ene eller anden måde at engagere dig i de sociale aktiviteter. Her kan du få oplevelser, glæder, udfordringer og venner for livet og du er med til at præge klubbens liv og fremtid. Når du måske bliver bådejer, er der lagt en god bund for udveksling af tips og erfaringer og praktisk hjælp bådejerne imellem.

Nedenfor er nogle faste arrangement, men særligt i vinterhalvåret inviteres til en række forskellige foredrag og workshops, hvis eneste fællesnævner er et maritimt indhold og hygge. Arrangementerne lægges ind i vores kalender løbende og annonceres via facebook.

Social Sailing: Hver fredag har skolens elever og instruktører endnu en mulighed for at komme på vandet og hygge på havnen. Skolen stiller minimum to både til rådighed og minimum to instruktører eller andre førere er booket til hver fredag i sejlsæsonen. I udgangspunktet stævner bådene ud kl.17:00 og vi anbefaler at man er i havn kl.20:00 til grill og hygge på kajen. Deltagelse koster 100,- der går til mad og drikke.

After-sejl: Sidste praktisk sejlads dag i hver måned giver klubben en vand eller en øl på kajen til alle der bliver hængende. Vi opfordrer til at holdene stævner ud lidt før og er i havn mellem kl.20-21 så der er tid til hygge. I udgangspunktet sidder vi på bordene uden foran indregistreringsrummet, men ved dårligt vejr mødes vi i fælleslokalet over landspladsudvalgets kontor yderst på Svaneknoppen.

Førerprøvedag: Det er en festdag for sejlerskole når 1.årselever går til ”Knob og Stik”-prøve og 2.årseleverne går til deres afsluttende praktiske prøve. Det markeres ved at vi inviterer til frokost på kajen inklusive kåringer og fejring af et år med masser af sejlads, læring og nye relationer.

Opstartsfrokost: Før sæsonen rigtig går i gang, inviterer sejlerskolen til en sammenkomst en lørdag i januar eller februar. Den starter som regel midt på dagen og slutter, når sidste deltager lukker og slukker.

Derudover afholdes Fællesskue, hvor sejklubbens stander hejses sidste lørdag i april og Standernedhal, sidste lørdag i oktober. Begge fester er med middag og dans til levende musik. Her uddeles nyerhvervede sejlerbeviser og medlemmer hædres for diverse bedrifter. Annoncering og invitation sker via sejlklubbens hjemmeside og mails via medlemssystemet.