Undervisningsmateriale

Til ”Intro til Praktisk Sejlads” får du udleveret den nyeste udgave af Duelighedsbogen, ”Lærebog i navigation, sikkerhed og sejlads” af Jørn Duffy Villumsen og Jørgen Raben fra forlaget Weilbach, 10.udgave august 2021.

Denne bog indeholder de nødvendige teoretiske overvejelser for succesfuldt at gennemfører skolens sejleruddannelse. Den udgør således både pensum på navigationskurset ligesom dine lærere vil henvise til bestemte kapitler i forbindelse med den praktiske sejlads.

Nedefor kan du se og hente det undervisningsmateriale som hører til sejlerskoleuddannelsen. Skolen og lærerne forventer at eleverne forbereder sig via materialet forud for kurser og praktisk sejlads således at tiden med læreren udnyttes optimalt.

Knob & Stik

Intro til Praktisk Sejlads

Navigation

Supplerende materiale specifikt for Sundets Sejlerskole og Svanemøllehavnen:
Sejlklubben Sundet og Havnen
Motorlærer-teori
Brandkursus-teori
Meteorologi-foredrag

Øvrig materiale:
Test din duelighedsviden