Skal du ændre dit medlemskab? 

– efter generalforsamlingen har vedtaget nye medlemskategorier

De nye medlemskategorier giver nye muligheder for en række medlemmer og rækker ud til, at flere melder sig ind i klubben.

Hvis du ønsker at ændre dit medlemskab til en af de nye medlemskategorier, skal du give besked herom til klubben på mail@sundet.dk senest d. 31/12-22.

I forbindelse med omlægningen er der strammet op på reglerne for nøglebrikker således, at kun aktive medlemmer kan få én personlig nøglebrik. 

De nye medlemskategorier gennemgås kort her:

Voksen parmedlemskab – aktiv er for samlevende par på samme adresse, der tilbydes medlemskab til 75% af voksenkontingentet, De skal så betale 1.280 kr. hver. Der er så den begrænsning, at de kun kan have én bådplads, én båd på land og ét skur tilsammen. Bestyrelsen vil med dette medlemskab signalere, at hvis man kommer i klubben som par, er det naturligt, at begge er medlem således, at den ene ikke altid er med som gæst.

Pensionistmedlemskab – aktiv er for medlemmer uden båd, der har nået folkepensionsalderen og har mindst 25 års anciennitet. De får medlemskabet til halvt kontingent (850 kr.)

Pensionist parmedlemskab – aktiv er for samlevende par på samme adresse, der har opnået folkepensionsalderen og ikke har båd. Mindst den ene af dem skal have mindst 25 års anciennitet. De skal hver betale 37,5% af et voksenkontingent (640 kr. hver).

Pausemedlemskab. Passivmedlemskab ændrer navn til Pausemedlemskab – passiv og samtidig præciseres det, at medlemskabet kun giver ret til at bevare optjent medlemsanciennitet og modtage nyheder fra klubben.

Ungdomsmedlemskab, Gastemedlemskab, Minikølbådsmedlemskab og Støttemedlemskab er stort set uændrede.

Du kan se en nøjere beskrivelse af alle medlemskategorierne her.