Sommertogt 2022

De danske øer

I juli måned tager Sundet igen på sommertogt i fire uger. Turens mål er det danske ørige. Enten nordpå mod Samsø og ned i Lillebælt eller sydpå via Storstrømmen til det sydfynske øhav. Som altid, ruten og målet afhænger af vind og vejr og ikke mindst jer, som sejler med uge for uge.

Vi afsejler fra Svanemøllen lørdag den. 2 juli og vender hjem lørdag den 30. juli. Vi sejler sammen med gaffelriggere fra K.A.S. og diverse private både.

For første gang sejler vi med en kombination af de nye Sun32 og gaffelrigger. På tilmeldingen kan du vælge, om du helst vil sejle Sun eller helst gaffelrigger, eller er åben for begge bådtyper. Afhængig af jeres ønsker kan det være vi sejler en af hver eller to af den ene og en af den anden type i de fire uger.

Sommertogtet er en skøn måde at holde ferie på med sejleroplevelser, skøn natur og rare mennesker. Det er en ferie, hvor vi lever med vejret på godt og ondt. Der er skønne dage i sol, regntunge dage, vindstille og lærerige oplevelser i frisk vind.

Sommertogtet er din mulighed for at opleve at sejle ”rigtigt” på en længere tur, ud i nye farvande og opleve sejlerlivet med navigation, sejlads og havneliv. På en tryg måde i selskab med erfarne sejlere.

Sommertogtet er et fællesskab med sejlads i centrum. Det er ikke en charterferie med all inclusive. Vi er fælles om alt –fra opvask og rengøring til madlavning, hygge, fest og historier fra De Syv Have.

Turen uge for uge

Du bestemmer selv, hvor mange uger du vil sejle med. Lørdag er skiftedag.
Her har du planen i grove træk:

Uge 27:
Fra Svanemøllen. Er ugens vejrudsigt til at gå nord på passerer vi Kronborg om bagbord, går mod Samsø måske med en afstikker til Isefjorden, eller Hundested, Odden eller Kerteminde. Måske forbi Anholt og smage på friske jomfruhummere. Alternativt går vi ned til Storstømmen og navigerer i det snævre farvand, videre over mod Langeland. Denne uge giver dig nok flest sømil og sejladstimer ved roret. Skiftedag kan være Bogense/Rudkøbing.

Uge 28:
Fra Lillebælt/Langeland ligger det sydfynske farvand lige for. Rundt mellem øerne, spændende havne og dansk sommer. Skiftehavn måske Fåborg/Svendborg.

Uge 29: 
Uge 3 er nok meget lig uge 2 med slut i Svendborg eller en havn i Sydsjælland.

Uge 30: 
Vi skal hjem, men der er stadig meget at opleve på vej øst over måske med en afstikker til Guldborgsund. Skal du opleve Møns Klint fra søsiden? Uge 4 giver dig også mange gode sejladstimer ved roret. Sidst på ugen finder vi en hyggelig havn til den sidste mindeværdige aften i godt selskab, inden vi lander i Svanemøllen lørdag.

Der holdes infomøde i starten af juni, hvor vi alle møder hinanden og planlægningsopgaver fordeles.

Transport og overnatning

Transport til og fra skiftehavnene planlægges af en transportansvarlig (som er en af de pålagte opgaver man kan byde ind på). Vi sigter efter en havn med gode forbindelser til København, men mange aftaler at køre ud i en-to biler, som det andet hold tager med hjem.

Det er muligt at overnatte i dit eget telt i de fleste havne. Du kan også vælge at sove ombord på båden, hvor vi med god vilje kan sove op til 5-6 personer.

Tilmelding & betaling

Der er et begrænset antal pladser i hver uge. Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet, hvor det er den dag, du har tilmeldt dig, som tæller.

Senest 1. maj skal du indbetale 1.000 kr. pr. uge, du vil deltage. Efter 15. maj er tilmelding og betaling bindende, og pladserne bliver fordelt. Melder du fra inden 15. maj, får du hele beløbet tilbage.

Du indbetaler med Mobile Pay 2048 0159 (Peter B-F) eller konto 5010 1179 765 – husk navn.

Af de 1.000 kroner går 350 kroner til båden (søkort, køkkengrej mm.), mens 650 kroner dækker en del af udgifterne til mad og havnepenge i din uge. Hvad ugen koster, afhænger af jeres forbrug.

Turudvalget sammensætter besætningen ud fra de enkeltes sejlerfaring, så begge både er bemandet godt. Vi samarbejder med KAS, som har 3-4 både med, og du kan være heldig at få en plads i en af deres både. Tilsvarende kan du møde KAS’ere på vores både.

FAQ – nyttig viden

  • Vi har tradition for at bruge We Share til intern afregning besætningerne imellem
  • Gaffelriggerne er som at sejle med Skoleskibet Danmark, en autentisk sejludfordring og hverken udstyret med toilet (man må nøjes med en pøs) eller køleskab – her bruges kølekasser. Jeanneau Sunfast er i den sammenligning luksus.
  • Det er vores arbejdsfællesskab, der langt hen ad vejen skaber hyggen – ekspeditioner til købmanden, opvask i baljer på molen, madlavning på gasblus på ”agterdækket” osv.

På vegne af sommertogtudvalget

Asbjørg og Peter