SundNyt – Formandens klumme

November 2023

I formandens klumme kan du læse mere om at:

Klubben har haft en vellykket standerfest med nye initiativer, der tiltrak flere medlemmer.

Der pågår optagning af både på den midlertidige kaj.

Bestyrelsen søger frivillige til forskellige udvalg og overvejer at afhænde to både på grund af manglende interesse.

Der er fokus på at effektivisere regnskabsarbejdet og øge klubben medlemstal ved at fastholde sejlerskolens elever. Et medlemsmøde planlægges den 31. januar for at diskutere strategien.

Havneudvalget arbejder med Visionsplanen for Svanemøllehavnen og søger et effektivt system til at tage både på land. Naboklubber har udfordringer, som klubben håber at løse efter tunnelbyggeriet.

Læs meget mere her.