Svanemøllehavnen Nord

Arkitekt projektet viser de bygninger vi får stillet til rådighed i erstatningshavnen som i fremtiden kommer til at hedde Svanemøllehavnen Nord.

Sejlklubben Sundet får sit eget hus fordi vi flytter sejlerskole til den nye havn og dermed har behov for mere plads.

Nedenfor kan du se nogle af de tegninger der ligger fra arkitekten af.

Oversigtsplan 1:500
Område A02 set fra sydvest
Haller og miljøstation set fra nordøst, fra hjørnet af havnekontor
Bygninger set fra syd, mod havnebassin og med bygning 1 i forgrunden
Udkig fra træterrasse mod havnebassin
Trappe og tagterrasse ved bygning C-D set fra øst med miljøstation og havnebassin i baggrunden
Isolerede bygnigner set fra havnen, med havnekontor i forgrunden